Potulky po okolí

V Javorí nájdeme pomerne málo značkovaných chodníkov, má však vhodné podmienky na letnú i zimnú turistiku rôznej náročnosti. Cenné (cyklo)turistické a vlastivedné informácie nám môže poskytnúť Turistická mapa č. 145 Javorie-Ostrôžky v mierke 1 : 50 000, vydaná Vojenským kartografickým ústavom Harmanec či mapy z iných edícií. Dominantou je Rudná magistrála (červená), tiahnúca sa od Štiavnických vrchov krížom cez Javorie k Poľane, na ktorú môžeme nastúpiť v Sáse či opačným smerom v Detve. Magistrála sleduje prevažne chrbty miestnych vrchov, nevyhýba sa však ani význačným lazníckym osídleniam (Zaježová, Rimáň, Blýskavica, Sliačska Podpoľana, Piešť I-II a iné) s krásnou ľudovou architektúrou.


Turistický chodník (modrá) prechádza od Zvolenskej Slatiny cez malebnú Korčínsku dolinu, vrchol Veľký Korčín s peknou vyhliadkou, Vígľašskú Hutu, Prídely až po vrch Rimáň, pod ktorým sa napája na Rudnú magistrálu.


Juhovýchodne od Starej Huty v lokalite Podjavor sa nachádza prírodný úkaz - kamenné more. Najmä v jarnom období počuť tlmený zvuk vody, tečúcej dnom "mora".


Územie pohoria je aj vhodné na zber lesných plodov. Polotienisté svahy hlavne vo vyšších polohách sú bohaté na huby a rúbaniská na maliny a ostružiny. Treba byť však ostražitý vzhľadom na vyšší výskyt divej zveri.