Fotomapa (2019)
Blýskavica na historických leteckých snímkach

Blýskavica a jej okolie na leteckých snímkach z rokov 1949, 1961, 1972, 1986 a 2003. Zmeny v krajine - lesná ťažba, výsadba, komunikácie ale aj meniaci sa počet domov a hospodárskych budov, zachytené v období vyše 60 rokov (viď aj fotomapu hore z posledného snímkovania z r. 2013).


© Topografický ústav Banská Bystrica

Historické vojenské mapovanie

Blýskavica a širšie okolie na mapách vojenského mapovania. Prvé vojenské mapovanie označované ako jozefínske (dokončilo sa za panovania Jozefa II.) sa vykonávalo v roku 1769 - severná časť Slovenska a v rokoch 1782 – 1784 južná časť Slovenska. Druhé vojenské mapovanie Slovenska, nazývané aj Františkovo (podľa cisára Františka I.), prebiehalo v rokoch 1819 – 1858. Tretie vojenské mapovanie sa na Slovensku realizovalo v rokoch 1875 – 1884. Na mapách môžeme sledovať vývoj zakresľovacích metód ale aj presnosť zaznamenávaných krajinných prvkov. V neposlednom rade aj vývoj geografického názvoslovia v nemeckom, maďarskom i slovenskom jazyku.


Jednotlivé mapy sú korigované na sútok potoka Tisovník a Starohutského potoku.