Obrazová dokumentácia krajiny pod Javorím a života v nej

Svätá omša 13. septembra 2014

Pri príležitosti prvého výročia požehnania cintorína sa konala v sobotu 13. septembra 2014 svätá omša.klik

Požehnanie kríža 14. septembra 2013

Za účasti predstaviteľov miestnej cirkvi a vedenia obce Stará Huta, ktorí sa postarali spolu s miestnymi občanmi aj o obnovu cintorína a zvonice, sa konala sviatosť Požehnania kríža.
Pohľad z Homôľky na Blýskavicu (v strede), Kukučkov kopec a Polomy (vľavo), Makytovú (vpravo) a masív Poľany (v pozadí).Zimný panoramatický pohľad na Blýskavicu (vľavo), Ostrôžky (v pozadí) a Javorie (vpravo).Zimný panoramatický pohľad na Blýskavicu z úbočia Javoria smerom na Zvolenskú kotlinu.Zimný pohľad na Blýskavicu z vrcholu Javoria smerom na Očovú a Želobudzu.